Veri koruma beyanıVeri koruma kurallarının dili almancadır ve Alman hukukuna tabidir.

Eğer belirli sözleşme olarak başka türlü tasvir edilmediğise, her zaman alman hukukuna tabidir.