parallax background


 


Sulama sistemizin özü mipotube® hortumudur. Bitkiye göre 10 ve 50 cm derinlikte yerleştirilir. Birkez döşendikten sonra mipotube® toprak altında kalır (Bitki türü deyişmesi hariç), orada en az 20 sene kullanılabilir.

 

Su doğrudan doğruye ihtiyac olduğu yerde akıtılıyor


 
 Sulama sistemsis ilk durum


mipotube® un toprağın içine yerleştirilmesi


Suyun yeraltında yayılışı


mipotube® sayesinde en uytun büyüme